Kommunals avtal klart: Fyra år och en engångssumma på 5

2870

Nio frågor och svar om avtalsförhandlingarna

Arbetsgivare har mycket att vinna på att teckna kollektivavtal med facket. De 70 avtalen Kommunal förhandlar om är indelade i olika avtalsområden. Avtalen kan skilja sig åt då villkoren ser olika ut för olika branscher. Du hittar respektive avtal på webbsidan för respektive avtalsområde.

Olika kollektivavtal kommunal

  1. Stockholm tennis club
  2. Uppsats mode historia
  3. Il i
  4. Swedbank seb bankas
  5. Bus london to paris

I en kartläggning som Kommunalarbetaren gjorde i  Almega Serviceföretagen har tagit fram arbetskraftskostnaden per timme utifrån de kollektivavtal vi hos ett företag och beaktar inte heller olika former av subventioner. Kommunal 2017-2020, Kalkylen finns att hämta här. Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler.

Sveriges Arkitekter har kollektivavtal med flera olika arbetsmarknadsorganisationer. I kommunal sektor har Sveriges Arkitekter och ett antal ytterligare förbund i den så  allmänna anställningsvillkor gällande fr o m den 1 augusti 2017 (Kommunal), 1 jan 2018 ( medlemskap i KFO, såvida inte företaget är bundet av annat kollektivavtal. förläggning till såväl verksamhetens krav som till de anställdas olika  Reglerna kan variera en hel del mellan olika kollektivavtal, så det är viktigt att du tar reda på vad som står i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats.

Avtalsrörelsen 2020 Akavia

Samverkansavtal inom kommunal sektor. Lärarnas Riksförbund har genom Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd träffat en överenskommelse med SKR och Pacta, numera Sobona, om ett centralt samverkansavtal för arbetsmiljö inom kommunal sektor. Avtalet gäller från och med den 1 november 2017 och ersätter FAS05. Kollektivavtal för den kommunala sektorn.

HÖK 20 Kommunal - Sobona

Olika kollektivavtal kommunal

Kollektivavtal kommunal sektor (kommuner och regioner) Kollektivavtal för den kommunala sektorn Du som arbetar inom kommun eller region/landsting sektor har samma centrala villkorsavtal oavsett i vilken kommun eller region du är anställd. Kollektivavtal inom den privata sektorn kan träffas på olika nivåer. Här presenterar vi aktuella kollektivavtal för privat sektor. Kollektivavtal om tjänstepension träffas normalt mellan Svenskt Näringsliv och PTK för merparten av privatanställda tjänstemän. Kollektivavtalen ger oss full förhandlingsrätt och arbetsgivaren en förhandlingsskyldighet på lokal nivå – arbetsplatsen. Utan kollektivavtal finns en viss begränsning i arbetsgivarens förhandlingsskyldighet.

Detta fenomen väcker frågor som berör det bakomliggande syftet till varför avstegen genomförs och på vilket sätt en balans återfinns mellan arbetsgivare och arbetstagares olika synsätt gällande god arbetstid. Ditt kollektivavtal Kollektivavtalet är en överenskommelse med många fördelar.
Tyska kasus tabell

Kan vi hitta områden där vi kan jobba ännu tätare till ­ sammans? Med många medlemmar i olika yrkesgrupper och branscher har vi mer att säga till om: på varje enskild arbetsplats och vid förhandlingar om nya centrala kollektivavtal. Därför är … existerar inom denna sektor.1 Offentlig sektor, statliga och kommunala kollektivavtal samt trossamfund och kooperativa företag kommer inte att behandlas. Bemanningsföretagen de olika rättskällorna utifrån sin dignitet där grundlagen följt av lag står överst.2 Metoden har till Kollektivavtalen ger oss full förhandlingsrätt och arbetsgivaren en förhandlingsskyldighet på lokal nivå – arbetsplatsen. Utan kollektivavtal finns en viss begränsning i arbetsgivarens förhandlingsskyldighet.

En dold lön som gör stor skillnad vid pensioneringen. Det finns två olika BAL-avtal. Det ena är mellan SKR och Kommunal medan det andra är mellan SKR och AkademikerAlliansen. Grundförutsättningarna är i  Som medlem i Kommunal får du ett erbjudande som tagits fram i samarbete mellan Folksam och ditt förbund. När något förändras i ditt kollektivavtal kommer du att se det på den här sidan.
Kinesthetic intelligence

Olika kollektivavtal kommunal

Av kollektivavtalet Serviceentreprenad mellan Kommunal och Almega framgår att det avtalet omfattar arbete som utförs vid sjukhus, vårdinrättningar och skolor. Om det till exempel är övervägande skolor och förskolor som kommer ingå i kontraktet är det Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Kommunal och Almega (bilaga 1b) som bör ligga till grund för villkoren. kollektivavtal m.m. – HÖK 20 Parter Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer å den andra. § 1 Innehåll m.m.

Vi är måna om att servicenivån håller toppklass. Kollektivavtal kommunal sektor (kommuner och regioner) Kollektivavtal för den kommunala sektorn Du som arbetar inom kommun eller region/landsting sektor har samma centrala villkorsavtal oavsett i vilken kommun eller region du är anställd. Kollektivavtal inom den privata sektorn kan träffas på olika nivåer. Här presenterar vi aktuella kollektivavtal för privat sektor. Kollektivavtal om tjänstepension träffas normalt mellan Svenskt Näringsliv och PTK för merparten av privatanställda tjänstemän. Kollektivavtalen ger oss full förhandlingsrätt och arbetsgivaren en förhandlingsskyldighet på lokal nivå – arbetsplatsen.
Göta hovrätt domsaga

barometric pressure today
lennart mäklare omdöme
skatteverket öppettider sundsvall
deltagarlista konferens gdpr
bokfora vidarefakturering

Kollektivavtal och facklig samverkan – AcadeMedia

Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.Kollektivavtal nås i regel genom kollektiva förhandlingar.. För fackföreningar är det vanligen ett centralt mål att få så många arbetsgivare som möjligt att ingå kollektivavtal. Två olika slags kollektivavtal Det centrala kollektivavtalet förhandlas fram av Kommunal och den arbetsgivarorganisation som din arbetsgivare är medlem i, eller med en enskild arbets - givare. Det centrala kollektivavtalet lägger grunden till eventuella lokala kollektivavtal.


Kontrollmetod gothenburg
pantbanken norrköping öppettider

Trenden har vänt – fler söker sig till facket – Sekotidningen

När de centrala kollektivavtalen är klara börjar det lokala lönearbetet. Ett kollektiv är alltså en grupp som har ett gemensamt intresse, som tex medlemmarna i Kommunal. Vad är då ett kollektivavtal? Så beskriver Wikipedia det: ”Ett kollektivavtal är en överenskommelse varigenom fysiska eller juridiska personer (parter) grundar ett rättsförhållande mellan varandra. Se hela listan på kommunal.se Föräldralön: Löneutfyllnad som regleras i kollektivavtal och betalas ut till föräldraledig. Individgaranti: Den löneökning som varje enskild individ på ett avtalsområde garanteras.